Om mig

Vem är jag?DF5I7022

En fransyska, gift med en svensk, bosatt i Osby, mamma till tre pojkar… och förälskad i mänskligheten!

Jag har haft olika jobb som alla hade med människor och att stödja att göra: projektansvarig inom olika NGO (bistånd), rättvis handel, stöd till sociala och solidariska företag och föreningar, assistent för en synskadad, klassassistent på en folkhögskolas allmän linje…

Jag intresserar mig för personlig utveckling sedan 20 år (meditation och avslappning, mindfulness, non-violent communication, yoga, föräldrarskap…).

Jag har enskilda klienter i gestaltterapi och har hållit i många olika grupper (terapi och icke-terapi). Jag håller även i en “Hälsa och inre balans” profil på Glimåkra Folkhögskola. Jag började läsa en gestaltterapeututbildning i Frankrike och gjorde klart den på “Gestalt Institute of Scandinavia” (GIS-International, Danmark) – 6 år sammanlagt. Handledning fortsätter hela arbetslivet.

Jag är medlem i Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG).