Organisationer

Coaching och teambuilding

Gestaltmetodik i organisationer och Mindfulness för att:

-motverka stress och förebygga utmattning

-öka “vi-känslan”

-utveckla personalens välmående och resiliensförmåga

-kunna kommunicera och hantera konflikter bättre

-hjälpa personalen hitta sina resurser och sitt eget ledarskap

-för en bättre psykisk hälsa hos personalen

Jag har samverkat bland annat med:

-ABF: personlig utveckling grupper

-Osby Bibliotek: olika Mindfuness workshops

-Immeln kanotcenter: teambuilding, workshop om familjekänslan

-“Gestalt Institute of Scandinavia” (GIS International)

-It’s Complicated – international counselling platform: “employee assistance program” (EAP)

-RAD “Rise Above the Disorder” – non profit organization for mental health care

-Glimåkra Folkhögskola: teambuilding och “inre fokus” med “Esport och Spelidé” klassen (sedan 2017) + personlig utveckling med Profilen “Hälsa och Inre Balans” (sedan 2018)

Har du frågor? Kontakta mig gärna!