Att förlora en bebis

Har du förlorat en bebis under graviditeten eller strax efter förlossningen?

Vill du få en möjlighet att prata om det? Att kunna uttrycka dina känslor kring det? Att utforska hur du har påverkats av det i ditt liv, i dina relationer?  Att känna hur ditt liv känns nu efter den här krisen?

IMG_5003

Jag har själv förlorat en bebis i fosterdöd, för åtta år sedan. Jag läser nu sista delen av en gestaltterapeututbildning och ska utföra en forskning kring detta ämnet och särskilt om tabut som finns kring det. Jag söker mödrar, fäder, eller båda föräldrarna som har förlorat en bebis mellan graviditetsvecka 20 och några dagar efter födseln, även om det var länge sedan, och som skulle vilja få kring 10 timmars gestaltterapi.

Syftena är:

– att ge en möjlighet för de föräldrar som deltar i studien  att prata om vad de gått igenom, att kunna uttrycka sina känslor, att utforska hur de har påverkats av det i deras liv och i deras relationer och att reflektera över hur deras liv känns nu – att stödja dem med gestaltterapi.

– att tydliggöra processen som föräldrar som förlorar en bebis i allmänhet går igenom, att visa hur tabut kring bebisdöd förekommer och hur det påverkar föräldrarna och sorgearbetet. Mitt hopp är att detta arbete, genom att informera särskilt terapeuter, sedan ska kunna bidra till ett bättre stöd för föräldrar och deras omgivning när ett sådant trauma uppstår.

Hur går det till?

– vi träffas helst 10 timmar (och minst 5-6 tim) under en period av ca 2-4 månader: t. ex. 10 gånger 1 timme / eller 6 gånger 1,5 timmar / eller, om du bor långt borta 2 gånger 5 timmar (2 helger med lite tid i mellan, du/ni övernattar 1 eller 2 nätter på Kråkeskogsgården i Osby) / eller en helg + ett par andra gånger. Vi bestämmer tillsammans vad som passar bäst.

Possible languages: svenska, English, français

– du väljer hur mycket du betalar: 390 kr / 250 kr / 100 kr / eller 0 kr per timme – jag gör det gärna utan kostnad (isf och om du/ni övernattar ska du/ni betala en ersättning för vatten, el, värme, tvätt… 375 kr/natt).

– innan vi börjar pratar vi först i telefon eller via skype.

– tystnadsplikt gäller. All information som samlas för forskningen är konfidentiell. Jag ska skriva en uppsats där personernas identitet ska vara skyddade.

Har du frågor? Kontakta mig gärna, per mejl eller telefon. Är du intresserad? Skicka en intresseanmälan heslt innan Jul. Mer info om mig.

Gestaltterapi är en humanistisk, existentiell och relationsbaserad psykoterapiform. Det riktar sig till alla. En gestaltterapeut är någon som står bredvid dig, som till och med går bredvid dig, som delar och utbyter med dig, som är där för att möta dig – vem och var du än är. Relationen som skapas speglar hur du mår och hur du har det i relationer med andra. Genom att bli medveten är det möjligt att ändra det som hindrar dig från att leva hur du vill. Här hittar du mer info om gestaltterapi (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter).

Dela gärna, man vet inte alltid när någon har haft erfarenhet av perinatal död. Tack på förhand!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s