Att förlora en bebis

Har du förlorat en bebis under graviditeten eller strax efter förlossningen?

Vill du få en möjlighet att prata om det? Att kunna uttrycka dina känslor kring det? Att utforska hur du har påverkats av det i ditt liv, i dina relationer?  Att känna hur ditt liv känns nu efter den här krisen?

IMG_5003

Jag har själv förlorat en bebis i fosterdöd, för åtta år sedan. Jag läser nu sista delen av en gestaltterapeututbildning och ska utföra en forskning kring detta ämnet och särskilt om tabut som finns kring det. Jag söker mödrar, fäder, eller båda föräldrarna som har förlorat en bebis mellan graviditetsvecka 22 och några dagar efter födseln, även om det var länge sedan, och som skulle vilja få 10 timmars gestaltterapi.

Syftena är:

– att ge en möjlighet för de föräldrar som deltar i studien  att prata om vad de gått igenom, att kunna uttrycka sina känslor, att utforska hur de har påverkats av det i deras liv och i deras relationer och att reflektera över hur deras liv känns nu – att stödja dem med gestaltterapi.

– att tydliggöra processen som föräldrar som förlorar en bebis i allmänhet går igenom, att visa hur tabut kring bebisdöd förekommer och hur det påverkar föräldrarna och sorgearbetet. Mitt hopp är att detta arbete, genom att informera särskilt terapeuter, sedan ska kunna bidra till ett bättre stöd för föräldrar och deras omgivning när ett sådant trauma uppstår.

Hur går det till?

– vi träffas 10 gånger 1 timme / eller 6 gånger 1,5 timmar (främst för par eller om du kommer långt ifrån) / eller 2 gånger 5 timmar (2 helger med lite tid i mellan, du/ni övernattar 2 x 2 nätter på Kråkeskogsgården i Osby – 1500 kr tillägg för boendet)

Possible languages: svenska, English, français

– du väljer hur mycket du betalar: 3900 kr / 2500 kr / 1000 kr för alla timmarna.

– innan vi börjar pratar vi först i telefon eller via skype.

– tystnadsplikt gäller. All information som samlas för forskningen är konfidentiell. Jag ska skriva en uppsats där personernas identitet ska vara skyddade.

Har du frågor? Kontakta mig gärna, per mejl eller telefon.

Gestaltterapi är en humanistisk, existentiell och relationsbaserad psykoterapiform. Det riktar sig till alla. En gestaltterapeut är någon som står bredvid dig, som till och med går bredvid dig, som delar och utbyter med dig, som är där för att möta dig – vem och var du än är. Relationen som skapas speglar hur du mår och hur du har det i relationer med andra. Genom att bli medveten är det möjligt att ändra det som hindrar dig från att leva hur du vill. Här hittar du mer info om gestaltterapi (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s