Terapigrupp för personer med överviktsproblematik

Det kan vara befriande att träffa andra med liknande bekymmer och kunna tala öppet utan att bli dömd eller kritiserad. Gruppens behov kommer att styra innehållet som kan vara t.ex frågor kring skam, självbild, att kunna sätta gränser etc. Vi som håller gruppen heter Ina Nissen och Fanny Isnard. De senaste två åren har Ina … Continue reading Terapigrupp för personer med överviktsproblematik